Szczecin Mierzyn, Kolorowa 24 Poland
+48515786473
danceclubszczecin@gmail.com

Organisers

The biggest and most prestigious competition in Poland !

LogoTYL

Szczecińska szkoła mistrzów Danceclub™  to klub założony przez dwa mistrzowskie duety: Adrian Kopczyński & Magdalena Geldner i Szymon Kalinowski & Grażyna Grabicka. Ideą klubu jest stworzenie idealnych warunków dla tancerzy na każdym poziomie tanecznym. Prowadzący klub to aktywni zawodnicy reprezentujący nasz kraj na największych imprezach na świecie. Znając potrzeby tancerzy tworzą wyjątkowe miejsce, w którym każdy znajdzie to, czego potrzebuje: sala do ciągłej dyspozycji, regularne szkolenia z najlepszymi trenerami.

POL_gmina_Dobra_COA.svg

Ostatnie osiem lat pokazuje, że na pierwszym miejscu stawiamy dobro mieszkańców i interes gminy. Budując nowe drogi, chodniki, oświetlenie, oczyszczalnię ścieków, ujęcia wody wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, poprawiliśmy komfort życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Budując i rozbudowując szkoły oraz przedszkola stworzyliśmy lepsze warunki dla dzieci, które są naszą przyszłością. Boiska, tereny rekreacyjne i ścieżki rowerowe to budowa przestrzeni dla rozwoju aktywności sportowej naszych mieszkańców. W każdej miejscowości zrealizowaliśmy wraz z zespołem radnych takie inwestycje, które zaspokoiły potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Równocześnie dbaliśmy o wszystkie inne dziedziny życia, równie ważne dla wszystkich osób zamieszkujących Gminę Dobra.

Założone plany realizowaliśmy przez optymalne wykorzystanie środków zewnętrznych. Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło nam na zrealizowanie wielu inwestycji. Wiemy jak korzystać z funduszy dla dobra naszej społeczności.

Wiele zadań jest w fazie przygotowania do realizacji i bardzo chciałabym kontynuować rozpoczęte działania. Wśród nich są:
– ciągła praca na rzecz rozwoju gminy,
– zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców poprzez inwestowanie w nowe drogi, chodniki, oświetlenie, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, deszczową,
– poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców,
– inwestowanie w najmłodszych: przedszkola, szkoły,
– działania w kierunku rozwoju kultury, sportu i edukacji,
– pozyskiwanie środków finansowych z dostępnych programów pomocowych,
– ochrona zdrowia i programy prozdrowotne,
– służenie pomocą osobom najbardziej potrzebującym,
– wsparcie Przedsiębiorców.